Soraperävaunut ja muut maanrakennuksessa tarvittavat välineet

Julkaistu: 30 May 2023

Maanrakennus tarkoittaa prosessia, jossa maata muokataan sopivaksi siihen tulevalle rakennukselle. Jokainen rakennusprojekti käynnistyy siis maanrakentamisella, jossa maaperä ensin tutkitaan sen selvittämiseksi, mistä materiaaleista se koostuu, miten hyvin se sopii rakentamiseen, miten sitä täytyy muokata ja minkälaiset perusteet rakennukselle ja sen vaatimalle infrastruktuurille täytyy tehdä. Maanrakennuksessa käytetään myös paljon erilaista raskasta kalustoa, joita ovat esimerkiksi kuorma-autot, soraperävaunut ja soralavat. Tällä kertaa aiheenamme blogissa on maanrakennus, mitä se tarkoittaa ja miten prosessi etenee. Jos aihe on ajankohtainen juuri tällä hetkellä tai haluat muuten vain lukea siitä lisää, tervetuloa tämänkertaisen kirjoituksen ja blogin pariin.

Maanrakennus luo pohjan ja perusteet rakentamiselle

Jokainen rakennusprojekti, pieni tai iso, alkaa maanrakennuksella. Maanrakennus aloitetaan analysoimalla maaperää, jos maaperästä ei ole jo kerätty tarpeellista tietoa esimerkiksi kaavoitusvaiheessa. Maaperä kannattaa aina kuitenkin tutkia, koska toisinaan se saattaa vaihdella jo pienelläkin alueella. Pohjatutkimuksella voidaan kartoittaa sen maaperätietoja ja minkälaiset maapohjan ominaisuudet rakentamisalueella on. Maaperätutkimus kannattaa tehdä jo tonttia katsellessa tai sen ostamista harkitessa, koska maaperäolosuhteilla voi olla erittäin suuri vaikutus siihen, minkälaisia ratkaisuja rakentaessa täytyy tehdä ja minkälaiset kustannukset projektista tulee. Pohjatutkimuksissa maaperää kairataan, siitä otetaan näytteitä ja siihen saatetaan myös tehdä koekuoppia. Maaperätutkimuksen perusteella voidaan määrittää perustamistapa rakennukselle. Rakennuksen perustuksien tehtävänä on taata, että siihen rakennettava rakenne kestää vaurioitumattomana sille suunnitellun käyttöajan.

Maanrakennustyöt voidaan aloittaa perustustavan määrittämisen jälkeen

Talolle tai rakennukselle valittavaan perustustapaan vaikuttavat tontti, sen maaperä, muoto, tontin korkeussuhteet, maaperän kantavuus ja sen routivuus. Perustuksien tehtävänä on siirtää rakenteista syntyvää kuormitusta maan tai kallion varaan ja perustustavalla ratkaistaan myös kuormituksen jakaminen, tarvittavat routasuojaukset ja perustamissyvyys. Toisinaan maaperää joudutaan vaihtamaan ja esimerkiksi korvata maaperässä olevaa savea soralla. Maaperänvaihto tuo lisäkustannuksia rakentamiseen, koska sora täytyy kuljettaa tontille ja siihen tarvitaan lisää työmiehiä ja kalustoa, kuten kuorma-auto ja soraperävaunu. Sora on routimatonta ja siten sora- ja hiekkapohjalle on helpointa rakentaa. Rakentaminen on kuitenkin mahdollista monelle erityyppiselle tontille, mutta mitä haastavampi maaperä tai tontti on, sitä enemmän se vaatii osaamista ja ammattitaitoa. Kome Oy valmistaa soraperävaunut ja muut perävaunut kuorma-autoille.

jaa