New Holland varaosat ovat paras vaihtoehto New Holland koneisiin

Julkaistu: 19 May 2022

Kun kasvukausi alkaa keväällä, on tärkeää, että maatilan työkoneet ovat kunnossa, ettei kylvöihin ja sadonkorjuuseen aiheudu turhia viiveitä. Tervetuloa maatalousaiheisen blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena ovat maatalouskoneet ja niiden oikea huolto sekä oikeanlaisten varaosien käyttäminen. Esimerkiksi New Holland koneisiin sopivat parhaiten New Holland varaosat.

Suunnitelmallinen ja säännöllinen huolto on tärkeää maatalouskoneiden huollossa

Kun maatalouskoneita huolletaan ja pidetään yllä säännöllisesti ja suunnitelmallisesti, pidentää se niiden käyttöikää, vähentää korjaustarvetta, parantaa niiden turvallisuutta sekä varmistaa siten tuotantoprosessin käynnissä pysymisen ja tuottavuuden. Jos laitteissa on vikaa tai ne ovat rikki, saattavat ne olla suuri riski työturvallisuudelle ja saattavat johtaa merkittäviin tappioihin laadun ja tuottavuuden heikkenemisen myötä. Osan huoltotoimenpiteistä voi tehdä itse, mutta osa kannattaa ulkoistaa alan ammattilaiselle. Kaikki pieniltäkin vaikuttavat viat kannattaa tutkia mahdollisimman pian, ettei niistä aiheudu suurempia vikoja ja vaurioita.

Huolto ja korjaustyöt kannattaa tehdä turvallisesti

Koneiden huolto- ja korjaustöitä tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että suorittaa ne mahdollisimman turvallisesti, oikeilla välineillä ja metodeilla. On tärkeää, että työvälineet, joilla huoltotyöt tehdään, ovat hyvässä kunnossa, juuri käsillä olevaan työhön tarkoitettuja ja laadukkaita. Työkaluja tulee myös käyttää oikein ja tarpeellisten suojavarusteiden kanssa, koska huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisten tai vääränlaisten suojavarusteiden käytöstä voi aiheutua vakavia tapaturmia. Turvallisten työtapojen noudattaminen kannattaa aina myös muutenkin maatalouskoneita ja laitteita käsitellessä. Huolto- ja korjaustöiden suorittamisesta täytyy informoida muita henkilöitä, onnettomuuden varalta. Koneita huollettaessa täytyy siihen olla varattuna tila, jossa se onnistuu turvallisesti. Työtilojen tulisi olla siistit ja järjestyksessä ja lattian puhdas. Koneista tulee aina varmistaa, että ne eivät pääse liikkumaan, niiden huolellinen tukeminen työn ajaksi, oikeat työ menetelmät sekä se, että kone ei voi käynnistyä tai sitä ei voi myöskään kukaan ulkopuolinen käynnistää. Kaikki koneet kannatta myös puhdistaa ennen huoltotöiden aloittamista.

Huolto- ja korjaustöistä voi myös ulkoistaa ainakin osan ammattimaiselle konehuollolle tai merkkihuollolle, joilta löytyvät myös laadukkaat varaosat koneisiin. New Holland varaosat, kuten muutkin merkkivaraosat löytyvät sekä ammattimaiselta jälleenmyyjältä sekä verkkokaupasta, esimerkiksi Hämeen traktorihuolto auttaa mielellään.

jaa