2023

  • Soraperävaunut ja muut maanrakennuksessa tarvittavat välineet


    Maanrakennus tarkoittaa prosessia, jossa maata muokataan sopivaksi siihen tulevalle rakennukselle. Jokainen rakennusprojekti käynnistyy siis maanrakentamisella, jossa maaperä ensin tutkitaan sen selvittämiseksi, mistä materiaaleista se koostuu, miten hyvin se sopii rakentamiseen, miten sitä täytyy muokata ja minkälaiset perusteet rakennukselle ja sen vaatimalle infrastruktuurille täytyy tehdä. Maanrakennuksessa käytetään myös paljon erilaista raskasta kalustoa, joita ovat esimerkiksi kuorma-autot, soraperävaunut ja soralavat. Tällä kertaa aiheenamme blogissa on maanrakennus, mitä se tarkoittaa ja miten prosessi etenee.
    [lue lisää]